Kurz Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Volný čas

Vzít do ruky tužku a kreslit, je pro každého z nás přirozeností. Všichni vsobě tuto schopnost máme. Pojďte se přesvědčit o svých velkých možnostech a schopnostech, které nosíme všichni uvnitř sebe. Zdvoudenního kurzu si každý odnese portrét známé osoby či svůj vlastní. Veškeré informace na www.hochmalova.cz

Termíny