Autobusový zájezd zim.táborníků - Zimní táboření na Klíči

Turistika
Pořadatel:OKČT Horní Datyně a Prog.rada MSobl.
Ročník:0
Loňský počet účastníků:0
Začátek:08.12. 2011  Čas: 6  Místo: Ostrava
Konec:11.12. 2011  Čas: 22  Místo: Ostrava
Kontakty

776126091

kct.sladek@quick.cz

Termíny