Synagogy a život židovských obcí

Volný čas
Zveme vás společně se spolkem SYNAGOGA KLATOVY, z. s., na cyklus přednášek. Jedinečný a barvitý svět židů, jeho zvláštnosti a specifika vám přiblíží PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal, pracovník Muzea Českého lesa v Tachově. Co odlišuje židy a křesťany? Proč židé nejedí svíčkovou a proč si někteří v sobotu nezapálí cigaretu? Vstupné dobrovolné. čtvrtek 22. 2. 2018 v 18.00 hod. Židovské zvyky, tradice a kalendář čtvrtek 22. 3. 2018 v 18.00 hod. Synagogy a život židovských obcí a vernisáž výstavy Staré stromy na židovských hřbitovech čtvrtek 19. 4. 2018 v 18.00 hod. Historie židů na Klatovsku – osobnosti, památky, hřbitovy

Termíny