JAK PŘEKONAT STRACH?

Volný čas
Přednáška
• Proč se bojíme?
• Tradiční a moderní rady
• Jak rozvíjet odvahu
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny