Jeruzalém

Výstava

Vernisáž výstavy fotografií spisovatele, cestovatele a fotografa Václava Vlka s tématem blízkým velikonočnímu času. Jeruzalém je úžasné monokulturní město, na jeho území se setkávají tři světová náboženství. Město úchvatných památek a přátelských lidí prošlo bouřlivým historickým vývojem, během něhož zažilo slávu, ale i pohanu. Zeď nářků, Skalní Chrám, Židovská čtvrť, Chrám Svatého Hrobu, Zion, Davidova hrobka, Citadela, Olivetská Hora, Kostel Všech národů, Budova parlamentu. To jsou jen některá z míst, jež zachytilo vnímavé oko fotografa. Václav Vlk je také autorem knih, např. My cizinou jsme bloudili, Kdo rád jí, ať zvedne ruku, ale i mnoha publikací odborných technických. S jeho nádherným osobitým humorem se můžete setkat také na stránkách webu Nevidetelný pes.

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny