Křížová cesta

Volný čas

Bohoslužba slova v kapli sv. Floriána. Křížová cesta je zpodobení utrpení Krista na poslední cestě z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota). V ostrovské kapli sv. Floriána má ještě jeden novodobější význam. V této kapli se nalézá 14 destiček s výjevy připomínajícími utrpení politických vězňů v lágru. Tajně je zhotovil akademický sochař Jaroslav Šlezinger, autor sousoší na Domě kultury v Ostrově, který podlehl nelidskému mučení.

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny