Studentský Išťáles

Volný čas, Hudba

Velký sál MDK Sokolov

Pořádá ISŠTE Sokolov ve spolupráci sMDK Sokolov.

Maškarní plesání a rej čarodějnic. Zváni jsou žáci 9. tříd ZŠ a studenti středních škol. Soutěž masek a vyhlášení nejlepší masky.

Vstupné: vmasce i bez 50,- Kč, prodej v kantýně ISŠTE a Sokolovském infocentru.

Účinkují

ISŠTE Sokolov

Termíny