Letní integrační tábor s koníky IV. turnus

Volný čas, Sport, Pro děti

o.s .Zajíček na koni vás zve na letní týdenní rodinné tábory 2011
Tábor je vhodný pro děti shandicapy a jinak znevýhodněné i pro děti zcela zdravé, vždy sdoprovodem.
Všechny tyto pobyty jsou zaměřeny na terapii jízdou na koni.

Ubytování a strava: ubytování vmaringotkách, stanech a ubytovacích boxech (boxy pro koníky zřízené pro ubytování). Suchá WC a campingová sprcha. Strava dovážená znedaleké vývařovny, snídaně a večeře vlastní příprava ze společně nakoupených zásob.

Program každého pobytu: asistované procházky na koních každý den pro všechny děti . Muzikoterapie, arteterapie, sportovní hry. Celotáborová hra. Pro děti shandicapy terapeutické masáže. Dále možnost krásných výletů, bazének na koupání, obří trampolína, houpačky, táboráky...

Novinka: tréninky na koních pro starší děti, které budou uznány za schopné trénovat. Tréninky budou probíhat namísto asistovaných procházek, protože pro tyto straší děti, nemají již asistované terapeutické procházky valný význam.

Motto pobytů: Život na kolečkách.
Proč život na kolečkách? Letos budeme ubytováni povětšinou vmaringotkách a stanech. Maringotka, to je život na kolečkách...To je putování zmísta na místo, to je život cirkusáků. Děti se přenesou každou noc do jiné země... Život na kolečkách má ale i další významy...

Ceny,info a přihlášky: Mgr. Markéta Šulcová,

m.sulcova@zajiceknakoni.cz, 731009645.

 

Termíny