Mytologicky významní hadové: - Praslovanský had hospodáříček - Řecký had Asklepiův - Římský had Aeskulapův - Slovenský had hôrny - Užovka stromová

Volný čas, Pro děti

Mytologicky významní hadové:

Praslovanský had hospodáříček
Řecký had Asklepiův
Římský had Aeskulapův
Slovenský had hôrny
Užovka stromová

Promítnutí videodokumentu o jediném izolovaném výskytu lékařského hada Zamenis longissimus v Čechách, problémech jeho udržení a metodikách aktivní ochrany.





Účinkují

Přednášející: Ing. Jiří Haleš - ZO ČSOP Ochrana herpetofauny





Kontakty

www.csop.cz

Termíny