Etiopie objektivem etnografa

Výstava

 

Upříležitosti Mezinárodního roku sbližování kultur připravilo Slovácké muzeum vUherském Hradišti ve spolupráci sMuzeem J. A. Komenského vUherském Brodě aNárodním muzeem vPraze - Náprstkovým muzeem asijských, afrických aamerických kultur atraktivní či exotickou výstavu Etiopie objektivem etnografa.

Velkoformátové barevné fotografie našeho kolegy, ředitele Muzea JAK vUherském Brodě, dr. Pavla Popelky byly pořízeny na autorově cestě po Etiopii vlistopadu aprosinci roku 2009 ajejich atmosféra nás přivádí do východní Afriky.

Ve společnosti světoběžníka, podnikatele, iznámého filmového režiséra, který byl rovněž vedoucí výpravy, dvou žen ataké experta na přežití vextrémních podmínkách zavítal Pavel Popelka nejprve do města, které nese jméno po pradávném králi - Lalibela. Aprávě tady začalo devatenáctidenní putování - aprávě tady - jakoby se vzdálenost od nás, vnímaná zatím spíše geograficky, přenesla ido časového posunu - etnograf, cestovatel afotograf zachytil takřka starověké výjevy při křesťanských bohoslužbách vněkolika ze zdejších 13 chrámů, vytesaných přímo ve skále, často pod úrovní terénu. Na tomto místě si připomeňme, že křesťanství má na tomto území starší tradici, než vnaší zemi.

Expedice pak putovala do hlavního města Etiopie - Adis Abeby, kjezerům Rift Waley, na rybí trh do Awasy, ke kmenu Boranů vEl Sodu, kde se ze dna jezera vsopečném kráteru za těžkých podmínek těží sůl.

Snímky nás vedou ke kmeni Konso, do vesnic Erbore, Nyangatomu na břehu řeky Omo aKorchy - ke kmenům Karo aHamarů.

Ve vesnici Arna se podařilo Pavlovi Popelkovi zachytit tzv. bull-jumping, jehož součástí je tradiční etnický rituální tanec, vsoučasnosti se samopaly.

bezpochyby zajímavý avýjimečný byl trh vKey Afaru aNárodní park Mago.

Zdeníku ipopisek, které provázejí výstavu se dovídáme, že vKelle sídlí strach nahánějící bojovný kmen Mursiů, jejichž dívky nosí labretu - hliněný talířek ve rtu.

Autor výstavy na své cestě Etiopií navštívil další místa - Dimeka, Konso, Dorze srastafariánskými tanečníky, Chenche, jezero Chamo aArba Minch, předem stanovený cíl celé cesty, dějiště mezinárodního folklorního festivalu 1000 hvězd.

Jak to všechno nakonec dopadlo, to poodhaluje nejen autorův Cestovní deník, vněmž sobě vlastní úsměvnou formou se snámi dělí osvé zážitky apoznatky znavštívených míst izprůběhu celé cesty. Cestovní deník byl vydán upříležitosti výstavy, realizované už vdomovském muzeu.

Jezero vNárodním parku Nechisar spelikány, hrochy akrokodýly anávrat do Adis Abeby uzavírají výstavu provázenou cestopisem vtextech afotografiích etnografa Pavla Popelky, jehož objektivem se můžeme přiblížit kautorovým zážitkům.

Atmosféru dotvářejí také padesát exotických předmětů ze sbírky Národního muzea vPraze - Náprstkova muzea asijských, afrických aamerických kultur ataké ze soukromé sbírky autora výstavy. Znich kunikátním patří Líbací kříže zkovu či dřeva zAddis Abeby, ženský amužský tradiční šat, dýky, hřebeny, lepačky, borkoty, tedy neobvyklé podhlavníky, sloužící ksezení, nebo jako podložka pod hlavu kodpočinku nebo ke spaní, ale izajímavé hračky - chřestidla, primitivní drnkací hudební nástroje, amulety, dřevěné ahliněné sošky adalší užitkové předměty, sloužící běžně vdomácnosti.

 

Termíny