Evangelium podle houslí

Hudba

 

Dílo

Helebrandovo stylově vrstevnaté oratorium zpracovává evangelia Nového zákona. Libreto čerpá ztradic velikonočních pašijových her, hudba je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním, jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého Evangelia.

 

Účinkují

 

Účinkující

  • sóla: Jiří Pavlica a Hradišťan

Simona Mrázová, Anna Nitrová-Číhalová, Kateřina Uličná, Barbora Čechová, Tomáš Vzorek, Igor Orozovič, Daniel Grimm, Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Jiří Sedláček, Jindřich Jakubal

  • členové opery a Operního studia NDM - sbormistryně Lenka Živocká
  • Pěvecký sbor gymnázia vOlomouci-Hejčíně - sbormistryně Lenka Dohnalová
  • Pěvecké sdružení Klimkovice - sbormistryně Miroslava Habustová
  • dětská hudecká muzika Iskérka při ZUŠ E. Runda - vedoucí Jarmila Červenková
  • Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity - sbormistr Jan Spisar
  • Smyčcový a dechový orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia vOstravě
  • varhany: Lenka Živocká a Josef Fojta
  • dirigent: Petr Šumník

 

Další dokumenty k akci

  
Termíny