Přednáška - cestovní madicína pro laiky

Volný čas

Vydáváte se často do terénu a na cesty vůbec? Pak se jistě chcete vyhnout zdravotním rizikům při cestování. K tomu by vám měla pomoci přednáška na téma cestovní medicína, kterou pořádá pro širokou veřejnost Alpský Klub Brno www.alpklub.cz v rámci ojedinělého projektu vzdělávání pro pohyb a pobyt v přírodě. Vyčerpání organismu zbytečnou preventabilní nemocí je u nemalého počtu osob příčinou zásadního narušení, změny nebo úplného zrušení cestovních plánů. Dobrá informovanost a připravenost cestovatelů před odjezdem do ciziny s vytvořením správných automatismů v prevenci infekčních nemocí jsou pro zdárný průběh cesty klíčovými faktory. Přednáška poskytne praktické rady týkající se prevence nemocí na cestách. Jednotlivá rizika budou seřazena podle pravděpodobnosti jejich výskytu a závažnosti. Autor disponuje bohatou sbírkou vlastních fotografií, které názorně dokumentují příčiny a následky nemocí. Formy prevence, včetně očkování budou podány srozumitelnou formou pro všechny skupiny posluchačů. Po skončení přednášky bude následovat diskuze s autorem.

Přednášku pořádá: Alpklub Brno www.alpklub.cz – zde najdete podrobnosti k akci Datum přednášky: 16. 3. 2011 v 18:00

Místo přednášky: v prostorách Lipka, Kamenná 20, Brno.

Přednáší:Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant očkovacích center

Rezervace míst předem je nutná. Rezervace: na e-mailovou adresu alpklub@v-tour.cz napište počet míst, jméno, kontaktní telefon a e-mail.

Účinkují

Přednáší:Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant očkovacích center

Kontakty

www.alpklub.cz

Termíny