Poruchy rodinného života - Antonín Baudyš, jr.

Volný čas

Přednáška se opírá o zkušenosti s rodinnými terapiemi (konstelace, prenetál).
Přednáška poslouží také jako velmi nenáročný úvod do astrologie.
Měsíc v našem horoskopu tohoi o nás a o našem domově vypovídá více, než kolik si jsme ochotní připustit.
Vztah k tatínkovi a mamince bývá předobrazem všech našich dalších vztahů, a proto stojí za pozornost sledovat rodičovský obraz v našem horoskopu.
Součet drobných osobních nedostatků zpravidla vytváří určitý druh vychýlení rodiny z optimálního středu. Lze jej však pojmenovat, pochopením pointy se stát větším a schopnějším a svojí rodinu a svůj domov si skrze to více užít.
Přednáška proto nabídne možnost určité autodiagnostiky účastníků.

Kontakty

www.trisia.cz

Termíny