VĚZENÍ ČASU

Volný čas
Přednáška
• Proč nemáme čas?

• Čas profánní a čas sakrální
• Lze ovládat čas?
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny