VĚZENÍ ČASU

Volný čas
Přednáška
• Proč nemáme čas?

• Čas profánní a čas sakrální
• Lze ovládat čas?








Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny