Se strašidlem za strašidly Malou Stranou na Hrad

Volný čas, Pro děti, Turistika

Vydejte se v doprovodu strašidla uličkami Malé Strany a Hradčan, poznejte koula pražských pověstí a tajemství pražských strašidel. Jistě nejedno po ecstě potkáte a ony Vám svěří tajemství svých příběhů. Dozvíte se o vodnících, bezhlavých, utonulých i sťatých, ale i o různých chránících zjeveních. Sraz zájemců v Muzeu pražských pověstí a strašidel - Mostecká 18, Praha 1, dooručujeme se rezervovat na 257221289

Termíny