UMĚNÍ VÍTĚZIT

Volný čas
Přednáška
• Odvážit se, chtít, moci
• Proč někteří vítězí a jiní nemohou?
• Kroky k vítězství
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny