„Invazní rostliny“ aneb „Co všechno potřebujeme vědět o invazích, máme-li se jim přizpůsobit a žít s nimi“

Volný čas

Co jsou to invazní rostliny a čím škodí přírodě a lidem? Jak lze invazním rostlinám bránit? A má vůbec boj proti nim smysl? • Invazní rostliny jsou druhy rostlin, které nejsou na našem území původní, ale které postupně zdomácněly a přizpůsobily se místním podmínkám. Snadno se rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují původní rostlinné druhy. Vytvářejí rozsáhlé monotónní porosty, a tak dochází k degradaci přirozených společenstev. • Výskyt a šíření invazních druhů rostlin výrazně snižuje druhovou rozmanitost. V České republice je evidováno 1378 nepůvodních druhů vyšších rostlin. • Invazní druhy (tedy ty, kterým se podařilo prosadit v novém území) mají většinou úspěšnější strategie, než druhy původní, které před příchodem těch invazních neměly důvod k „agresivnímu chování".

Účinkují

Mgr. Květa Morávková - ZO ČSOP Armillaria

Termíny