Sokolovská mateřinka - Oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol

Volný čas, Pro děti

S pódiovými vystoupeními se představí děti z mateřských škol z celého regionu. Součástí je i výstava výtvarných prací na téma : „ Máme rádi zvířata".

Účinkují

Mateřské školy Sokolov

Termíny