Výstava obrazů a grafik Jindřicha Mahelky

Výstava

V sobotu 19. února v 17 hodin bude zahájena výstava Akademického malíře Jindřicha Mahelky. Výstava se uskuteční ve výstavní síni Městského domu, U Malé řeky 3, Praha Zbraslav a potrvá do 24. 3. 2011.

Akademický malíř Jindřich Mahelka se narodil 15. července v roce 1919 v Přelouči. V Pardubicích, v Čížkově tiskárně, se vyučil litografem pod vedením vynikajícího odborníka Františka Schmieda. Pod jeho vlivem se pokoušel o vlastní grafickou tvorbu.

Za další praxí a vzděláním odešel Mahelka do Prahy, kde za okupace pracoval v Zeměpisném ústavu. V roce 1942 se oženil a přestěhoval se na Zbraslav. Hned po osvobození vstoupil na Akademii výtvarných umění a v roce 1949 ji ve speciálce prof. Silovského absolvoval. Doménou Mahelkova díla se stala grafická tvorba, kde dokázal využívat dokonalé znalosti řemesla. Svou schopnost obrazového vyprávění příběhů pak nejlépe uplatnil v neopakovatelných knižních ilustracích. O jeho talentu a schopnostech svědčí fakt, že již v roce 1952 byl přijat za řádného člena prestižního Sdružení českých umělců grafiků Hollar, V roce 1962 se stal profesorem na Střední odborné škole výtvarné na Hollarově náměstí v Praze 3, kde zasvěcoval do tajů umělecké práce mnoho studentů - začínajících kumštýřů.
Jindřich Mahelka však nebyl jen vynikající umělec a pedagog, ale především vzácný člověk. O jeho přátelství a vždy čestném a přímém jednání by mohlo vyprávět mnoho z nás, kteří jsme ho znali jako souseda, rybáře, přítele či kolegu. Jindřich Mahelka nás navždy opustil 3. března 1990.

Termíny