Houby a životní prostředí

Volný čas

Velké houby (makromycety) nejsou jen vítaným zpestřením jídelníčku - v přírodě plní důležitou roli jako symbionti cévnatých rostlin a destruenti organické hmoty. Přes tutu nezastupitelnou roli je jejich význam v ekosystémech stále poněkud opomíjen. Přednáška představí houby a jejich role v přírodě, jejich ekologické skupiny a faktory, kterými člověk houby ohrožuje. Tématem přednášky bude i problematika ochrany hub v České republice.

Účinkují

Přednášející: RNDr. Jan Borovička, Ph.D. - ÍJF a GIÚ AV ČR

Termíny