Záchrana želvy kaspické v Dalmácii - český příspěvek mezinárodní spolupráci v ochraně přírody

Volný čas

O unikátním mezinárodním projektu na záchranu želvy kaspické za severní hranicí jejího souvislého rozšíření. Projekt vzešel z podnětu české organizace a uskutečňuje se ve spolupráci s chorvatskými organizacemi. O projektu, použitých metodách, aktivizaci místních dobrovolníků a partnerských organizací, bude hovořit přímo jeho autor, člen ZO ČSOP Ochrana herpetofauny. Doplněno souborem videosnímků pořízených během posledních dvaceti let, dokumentujících rychlé změny prostředí, zejména rozvojem turistického využití krajiny a její urbanizací.

Účinkují

Přednášející: Ing. Jiří Haleš - ZO ČSOP Ochrana herpetofauny

Termíny