5. PODHOSTÝNSKÝ OBJEKTIVNÍ SVÉPOMOCNÝ KOŠT SLIVOVICE

Výstava, Volný čas

Hodnocení proběhne pod akademickým dohledem Doc. Ing. Antonína Blahy, CSc., profesora partnerské Baťovy university ve Zlíně a pod záštitou starosty obce Rusava pana Bohumila Škarpicha

Pravidla

 

 

  • Každý zájemce o hodnocení odevzdá 1/2 litru slivovice v transparentním obalu.
  • Vzorky budou přebírat dlouhodobě abstinující sl.Vaculíková a vyléčený mladík L.Břečka na recepci hotelu Rusava do pátku dne 25. února 2011 do 19 hodin, ve výjimečných případech mimořádné kvality vzorku do 1 hod. před začátkem koštu, tel.: 573 392 076.
  • Do soutěže bude zařazeno prvních 64 přihlášených vzorků do 2 kategorií - švestky a ostatní plody
  • Každý producentˇ) je zároveň i hodnotitelemˇ); v případě vážných překážek musí producent udělit mandát - pověřit jinou důvěryhodnou osobuˇ).
  • Líbání je povoleno po pátém kole (kdy již bude ústní dutina dokonale dezinfikována) se souhlasem líbajícího i líbaného a doc. Tondy Blahy.
  • Připraveno bude občerstvení - zabíjačka, přestávky a toaleta s toaletním papírem.
  • Hodnocení proběhne švýcarským způsobem.
  • Cestovné a pobyt na protialkoholické záchytné stanici si hradí každý sám.
  • Jednacím jazykem je Valaština osoba starší 18 let, libovolného pohlaví, orientace, rasy, vyznání a pol.příslušnosti

V rámci ladění formy doporučujeme zúčastnit se exibičního hokejového utkání (s tenisákem) „Berani Zlín" proti zbytku světa, které bude probíhat od 15 hod. na hřišti

Termíny