Automobilka Wikov: síla-jistota-krása

Volný čas

V Prostějově se šily na míru i vozy zn. Wikov! Muzeum Prostějovska v Prostějově vydalo za finanční spoluúčasti města Prostějova novou publikaci Automobilka Wikov: síla-jistota-krása, která přibližuje éru prvorepublikové výroby automobilů v Prostějově.Slavnostní křest knihyproběhne17. 2. v 17 hodinv hlavní budově muzea na nám. T. G. Masaryka 2.

Kontakty

www.muzeumpv.cz

Termíny