Bena Havlů hraje na pětiřadý xylofon

Volný čas, Hudba, Pro děti

Sólová koncertní činnost Beny Havlů není pouhým experimentem. Inspirovala se tvůrcem xylofonu, kterým byl Josef Michal Guzikov, polský virtuos koncertního čtyřřadého xylofonu, který si sám vytvořil, uvedl na koncertní podium a oslnil jím celou tehdejší Evropu. Bena Havlů se rozhodla, že i ona bude hrát na xylofon čtyřřadý, který si později rozšířila o pátou řadu. Stala se tak jedinou hřáčkou na světě ovládající tento unikátní instrument.

Prvním učitelem Beny Havlů ve hře na xylofon byl její otec a profesionální hudebník František Havlovec. Ve hře na klavír byla Havlů žákyní prof. A.Sarauera. Od šesti let svého věku vystupovala jako sólistka koncertů za doprovodu klavíru, orchestru i sólově. Později duo xylofon - klavír (Havlů - Rod) slavilo velké úspěchy doma i v zahraničí. Od roku 1999 dává Bena Havlů výhradně koncerty sólové. Svůj veškerý repertoár hraje Bena Havlů zpaměti.

Účinkují

Bena Havlů

Termíny