Hieronymus LORM

Výstava

výstava o životě a díle Hieronymuse Lorma, který se proslavil svou dotykovou abecedou pro hluchoslepé.

Kontakty

www.rmm.cz

Termíny