STŘEDOVĚKÉ SOBOTY a TEMPLÁŘI na HRADĚ

Volný čas, Pro děti, Turistika

Středověk neskončil - trvá. Každou sobotu v červenci a srpnu v gotických zdech Starých Hradů zažijete STŘEDOVĚK. Tajemství templářů, rytířské souboje, čest a síla, trest a právo středověku, hudba, ohně, řemesla, tržiště a dobové pokrmy. S rytíři, zbrojnoši, kejklíři, jarmarečníky, tanečnicemi, čarodějnicemi, žebráky a různou další sebrankou ochutnáte všemi smysly atmosféru dne na středověkém hradě LP. 1302. Nevídané a neslýchané - zábava a překvapení pro děti i dospělé!

každou sobotu - červenec a srpen, 10.00 - 18.00

Účinkují

Udatní rytíři a zbrojnoši, dobová hudba, kejklíři, jarmarečníci, krásné tanečnice, středověký sokolník, veselé čarodějnice,  žebráci a další.

Termíny