ŘEMESLNICKÁ SOBOTA 2011

Volný čas, Pro děti

Velká tradiční akce pro děti i dospělé v areálu Muzea řemesel v Novém dvoře v Letohradě. Bohatý program s ukázkami řemesel a historických strojů v pohybu, prodejní stánky s řemeslnými výrobky, hudba, občerstvení ...

Co uvidíte za řemesla: Výroba ručního papíru, řezání na katrech, soustružení, kování koně, broušení skla, kovář, výroba kartáčů, řezbář, keramická dílna, mlácení obilí cepy i na historické mlátičce, tesání trámů, provaznictví, pletení košů, mnoho stánků s tradičními řemeslníky ... Bohatý program pro děti: Speciální dílna pro děti, malování loutek, výroba keramiky, pletení z orobince, výstava vycpaných zvířat, zábavný program v historické školní třídě, živá zvířata a další atrakce ... Kulturní program: Medvědář s živým medvědem, akrobacie na laně, kejklíř, fakír - polykač ohně, žongléři, hasičské cvičení svodou s historickou stříkačkou, živá hudba zahraje jarmareční písně ... A dále bude připraveno: Výstava historických povozů, mechanická expozice řemesel, ( TRASA B ), restaurace, stánky sobčerstvením, pekárna, trdelník, pražírna kávy ... Důležité informace: Akce se koná za každého počasí ! Vstup do areálu na vlastní nebezpečí. Za děti zodpovídají rodiče. Změna programu vyhrazena. Bližší info. na www.muzeumremesel.cz tel.: 465 622 160 nebo na: sobota@muzeumremesel.cz

Termíny