Karma a minulé životy

Volný čas

Pokud vás zajímá, jak karma ovlivňuje náš současný život, navštivte ústřední budovu na náměstí Republiky 24. 2. v 17 hodin. Oblíbený Pavel Comte Dočkal v povídání s názvem Karma a minulé životy bude hledat odpovědi na otázky, zda jsme pány svého osudu, prozradí nám způsoby přetransformování zlé karmanové energie, seznámí nás s vnějšími prostředky chránícími lidskou bytost před nepříznivým osudem a přiblíží možnosti meditace na vzpomínky z minulých životů - ponory do ákášické kroniky.

Po skončení přednášky si bude možno zakoupit drahokamy, jež patří mezi skvělé transformátory vesmírných energií.

Účinkují

Pavel Comte Dočkal

se zabývá vnitřní architekturou lidské bytosti. Je badatelem souvztažností jednotlivých činitelů, uložených v prostorách lidské duše, jejich hlubinách a zákoutích a jejich interakce s vnějším světem. Zkoumá zákonitosti osudových sil, jimž lidé podléhají a možnosti, jak se lze špatnému osudu vyhnout, zmírnit jej, nebo dokonce využít jeho potenciálu k osobnímu růstu a štěstí. Řadu let se věnuje organizování odborných seminářů s duchovědnou tématikou a popularizování duchovních poznatků mezi širokou veřejnost. V životě prošel řadou profesí a zaměstnání. Má vlastní terapeutickou praxi, ve které pomáhá lidem s jejich životními obtížemi. V neposlední řadě je také spisovatelem. Mezi jeho knihy patří: Astrální patogenní zóny a jejich zlé působení na člověka, Cesty duše.

Termíny