Semestrální kurz Televizní a rozhlasový moderátor - moderátorka

Volný čas

 

Cíl kurzu:

Kurz Vás připraví na práci rozhlasového a televizního moderátora nebo moderátorky. Seznámí Vás s teorií a základními návyky verbálního i nonverbálního projevu. Fyziologie vzniku hlasu, dýchání, rezonance, vokalizace a artikulace. Praktická cvičení při navození správného dýchání, cvičení na jednotlivé prvky mluveného projevu. Z nonverbálního projevu vyzdvihujeme zejména osobnostní výcvik a kultivaci emocí.Během semestrubudou správné návykynavozeny a fixovány. Více než třetina vyučovacích jednotek je věnována rozhlasovému a TV moderování. Prakticky si vyzkoušíte práci s textem, tvorbu a prezentaci autorského textu, čtení zpráv i moderátorské vstupy do rádia. Dále se dozvíte základy syntaxe a zákonitosti tvoření a přednesu rozhlasových zpráv. Součástí kurzu je seznámení s moderovanými formáty rozhlasového a TV vysílání. Reportáž, anketa, rozhovor, pásmo, magazín, krátkostopážní informační formáty, volná moderace, volná moderace ve dvojici. . Vše podpořeno pracís mikrofonem, před kamerou a s kamerou,ve studiui v terénu.

Kurz je zakončen absolventskou prací s audiovideo záznamem (Aircheck)a získáním Certifikátu o absolvování s celostátní platností.

Přijetí do kurzu je na základě talentových zkoušek.

Termín konání zkoušek:

14.-18.2. 2011

o konání zkoušek budete na základě přihlášky a zaplacení 200 Kč administrativního poplatkuvyrozuměni mailem

I KDYBYSTE NEBYLI PŘIJATI, ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠEK VÁS OPRAVŇUJE K ZAŘAZENÍ DO AUTORIZOVANÉ SEKCE CASTINGOVÉ DATABÁZE RITA - APPLAUS, ZE KTERÉ SI VYBÍRAJÍ PŘEDNÍ MÉDIA SVÉ POTENCIÁLNÍ SPOLUPRACOVNÍKY.

Termín kurzu:

28.2.2011 - 17.6.2011

138 hodin výuky

KURZ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY!

Kontakty

www.applaus.cz

Termíny