POZNEJ SÁM SEBE DLE FILOZOFIE INDIE

Volný čas

1. přednáška trojcyklu "Žít bez ohraničení"

• Kde začít?

• Karma - zákon příčin a důsledků

• Dhammapadam - Cesta k pravdě

Místo konání: Nová Akropolis, Lafayettova 51/1, Olomouc

Vstupné: 60 Kč (studenti a důchodci 40 Kč)

Celý cyklus 150 Kč (studenti a důchodci 100 Kč)

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny