Kdo s koho? Rožmberkové, nebo husité?

Pro děti

Husitské muzeum v Táboře vyhlašuje soutěž nazvanou Kdo s koho? Rožmberkové, nebo husité? pro žáky základních a studenty středních škol. Skládá se ze tří samostatných soutěžních částí – literární, výtvarné a fotografické. Žák či student může své práce odevzdat v jedné, dvou i ve třech vyhlášených kategorií. Nejzazší termín zaslaní soutěžních prací je 31. května 2011.

 

Oldřich před branami

Výtvarná soutěž je zaměřená na obléhání města Tábora v červnu roku 1420 vojskem Oldřicha II. z Rožmberka. Účastníci soutěže mohou zvolit libovolnou výtvarnou techniku, ale před započetím práce by si měli nastudovat, jak vypadaly dobové zbraně, oděvy, erby či jak tehdy vyhlížel samotný Tábor.

 

Můj oblíbený Rožmberk

Literární soutěž se soustřeďuje na významné osobnosti rodu Rožmberků. Úkolem žáků je napsat historickou povídku či fiktivní rozhovor, studenti si mohou kromě povídky zvolit přímo historickou práci (max 5 stran), kde hlavní postavou bude osobnost z rožmberského rodu, která měla vztah k Táboru nebo k Soběslavi.

 

Rožmberská růže

Cílem fotografické soutěže je originálně vyfotit gotickou, nebo renesanční růži. Je třeba se porozhlédnout po místech bezprostředně spjatých s rožmberskou dobou. Každý účastník fotografické soutěže může zaslat nejvýše 3 původní snímky. Upřednostňujme  fotografie v elektronické podobě v rozlišení 300dpi, velikosti min 1MG a formátu jpg, ale možné je poslat i vyvolané snímky, pokud žáci či studenti použijí kinofilm.

 

V červnu proběhne slavnostní vyhlášení, ocenění a prezentace vítězných prací. Práce, které budete posílat poštou nebo přinesete osobně, směřujte na adresu Husitské muzeum v Táboře, Náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01  Tábor, nebo Blatské muzeum Soběslav, Petra Voka 152, 392 01  Soběslav. E-mailem posílejte práce na adresu smolikova@husitskemuzeum.cz nebo petr.stovicek@husitskemuzeum.cz. Nezapomeňte vždy uvést na obálku či do předmětu e-mailu Rožmberská soutěž a uvést jméno a věk autora, e-mailové a telefonické spojení a adresu.

 

Aktuální informace včetně doporučených pramenů pro účastníky soutěže budeme zveřejňovat na webových stránkách www.husitskemuzeum.cz pod záložkou Soutěže.

 

 

Soutěže rok jsou součástí doprovodného programu Na návštěvu k Rožmberkům k výstavě Rožmberská Soběslav, kterou budete moci shlédnout v budově Staré táborské radnice od 1. dubna do 12. června 2011 a v soběslavském Rožmberském domě od 21. června do 30. září 2011.

Program Na návštěvu k Rožmberkům podpořil grantem z Rožmberského roku Jihočeský kraj.

 

Termíny