Loutka v pedagogické praxi

Volný čas

 

Loutka v pedagogické praxi (54 hod.) - 26.-27.2. /5.-6.3./ 12.-13.3.2011/

Kurz bude organizován v8 blocích: A) Loutka vživotě dítěte - Rozvoj osobnostní, umělecký, loutka jako didaktická pomůcka, seznámení se sodbornou literaturou.

B) Hra - hravost - metafora - Hry didaktické, dramatické, význam hry vživotě člověka, metaforické vyjadřování.

C) Hlasová výchova - Technika práce shlasem.

D) Pohybová výchova - Pohybová průprava, rozvoj vnímání rytmu a prostoru.

E) Předmět - věc - Pozorování jejich znaků; oživení předmětu - co nám o sobě vypovídá; řeč a jednání předmětu.

F) Loutka a její výroba - Seznámení srůznými typy loutek a praktické vyzkoušení si jejich výroby zrozličných materiálů.

G) Improvizace s předměty a loutkou - Druhy improvizace, improvizace na zadané téma, řešení problémů pomocí loutky, vodění loutky.

H) Scénář pro loutkové divadlo (podle věku diváků) - realizace představení za metodické podpory lektora před spoluúčastníky kurzu, hodnocení, sebereflexe.

Cena :5900 Kč (54 hod.cc-110/hod.)

 

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny