Pikání v Chotěbuzi

Sport

Dne 6.2.2011 se koná v hale JChotěbuz seminář s drezurním trenérem Jiřím Pikem. Jsou volná poslední dvě místa!!!

Lekce trvá 40-75min. Cena 400,-+200,-(hala)+ cestovné(rozpočítává se).

Bližší info: voltiz.jkchotebuz@seznam.cz

Účinkují

Jiří Pik a zájemci o seminář

Další dokumenty k akci

  
Termíny