Komentovaná prohlídka s Danielem Dvořákem

Výstava

Výstava “Světlo!” srovnává práce dvou velikánů

Josefa Svobody a Roberta Wilsona.

Autoři jsou ve své scénografické tvorbě

zásadně jiní než ostatní. Vydělují se především

důsledným chápáním světla jako

hmoty, která vyplňuje prostor vymezený

hmotnými prvky scénografie.

Komentovanou prohlídku povede kurátor

výstavy a žák prof. Josefa Svobody

Daniel Dvořák.

V současné době probíhá v Museu Kampa

výstava “Světlo!”, která potrvá

do 6. 2. 2011.

Účinkují

Daniel Dvořák, kurátor výstavy

Termíny