Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem

Volný čas

Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy.
Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence,
filosofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je tedy nesmírně
široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, celkově otázky filosofie
Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.

Termíny:

29.1. - 9:00-10:00 - Velké nám. 38 - Kroměříž - Muzeum
26.2. - 9:00-10:00 - Velké nám. 38 - Kroměříž - Muzeum
9.4. - 9:00-10:00 - Velké nám. 38 - Kroměříž - Muzeum
21.5. - 9:00-10:00 - Velké nám. 38 - Kroměříž - Muzeum
18.6. - 9:00-10:00 - Velké nám. 38 - Kroměříž - Muzeum

Termíny