Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem

Volný čas


Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy.
Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence,
filosofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je tedy nesmírně
široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, celkově otázky filosofie
Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů.
Vstupné je dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení.

Termíny:
5.2. - 9:30-10:30 - Smetanovy sady 1145/1 - Karlovy Vary - Alžbětiny lázně V.
5.3. - 9:30-10:30 - Smetanovy sady 1145/1 - Karlovy Vary - Alžbětiny lázně V.
16.4. - 9:30-10:30 - Smetanovy sady 1145/1 - Karlovy Vary - Alžbětiny lázně V.
7.5. - 9:30-10:30 - Smetanovy sady 1145/1 - Karlovy Vary - Alžbětiny lázně V.
11.6. - 9:30-10:30 - Smetanovy sady 1145/1 - Karlovy Vary - Alžbětiny lázně V.

Termíny