Síla záměru

Volný čas

 

Síla záměru

„Do svého života nejvíce přitahujeme to, na co nejčastěji myslíme, čemu nejpevněji věříme, co vhloubi duše očekáváme a co si nejživěji představujeme."

Dvoudenní skupinové setkání zaměřené na znovunalezení sebedůvěry, tvůrčích schopností jedince a stanovení vlastních priorit vživotě.

Dnešní člověk je od narození „zpracováván" do obrazu svých rodičů, učitelů, společnosti a kolektivů, do kterých se vprůběhu svého života dostává. Tak se vzdaluje od své přirozenosti, je ovlivňován světem, ve kterém vítězí ti „nejzajímavější" a nejúspěšnější a postupem času ztrácí sám sebe. Pak je velmi těžké důvěřovat sám sobě vobdobí hledání a nejistot.

Na semináři využíváme prastaré duchovní zkušenosti lidstva, která vycházela zhluboké důvěry ve spiritualitu jako takovou, důvěru vto, že jak lidé, tak i celá příroda okolo nás - stromy, kameny, voda, slunce, obloha, zvířata - to vše je obdařené duší, která snámi chce a za určitých okolností i může komunikovat.

Pomocí těchto starých technik komunikace, práce se symboly, rytmu a hudby nás seminář povede kprohloubení našich přirozených schopností komunikovat se sebou samým a dozvědět se tak, co vživotě potřebujeme, co chceme a jak můžeme využít naše silné stránky kprosazování svých představ.

Zkušenosti ztéto komunikace využijeme pro stanovení jasných priorit vnašem životě, které podpoříme technikami práce spředstavami, využitím mentálního zobrazování a potvrzení kdosažení změn vnašem životě a překonávání negativních návyků a předsudků.

Na semináři použijeme i arteterapii a to, co nám vyjeví naše představivost, budeme zpracovávat také výtvarně. Vytvoříme si artefakt, který si odneseme pro umocnění našich snů a přání.

Formou zážitkového semináře se naučíme používat obrazotvornost a kreativní myšlení, jasně formulovat záměr, pracovat stvůrčí energií a odstranit vnitřní zábrany vůči přirozené harmonii a seberealizaci.

Na setkání je vhodné vzít si ssebou pohodlné oblečení a deku na ležení.

Kdo: skupina maximálně 10 účastníků, bez věkového omezení.

Termíny: 26-27.3.2011, v čase 10.00-19.00 hodin (s přestávkou na oběd)

Cena: 2 400 Kč

Lektorky: Mgr. Pavla Kubášková a Mgr. Karla Švejdíková

Informace: Pavla Kubášková, tel. 724150777, email. Karla Švejdíková: karla.svejdikova@autentico.cz

 

Kontakty

www.autentico.cz

Termíny