Zasvěcení Reiki - druhý stupeň

Volný čas

Zasvěcení Reiki - druhý stupeň

Při druhém stupni dochází k iniciaci vedlejších čaker v dlaních a nohou. Zasvěcení působí v oblasti duchovní (disharmonické návyky, zaběhnuté způsoby myšlení, nepružnost...). Učíte se pracovat se symboly spojenými s Reiki druhého stupně i jinými. Použitím symbolů a technik se proudění Reiki mnohonásobně zesílí. Díky zvýšené účinnosti jsou terapie kratší, ale účinek daleko vyšší. Urychluje se proces sebeuvědomění. Dají se pozitivně ovlivňovat vzorce úzkosti, závislosti i ostatní mentálně psychické poruchy všeho druhu. Významnou technikou Reiki druhého stupně je zasílání energie na jakoukoliv vzdálenost i v čase - do budoucnosti, současnosti nebo minulosti,

Na setkání je vhodné vzít si ssebou pohodlné oblečení.

Kdo: skupina maximálně 12 účastníků, bez věkového omezení.

Termín: 18.2.2011 v čase od 18.00-21.00 hodin a 19.2.2011 od 11.00-20.00 hodin

(lehký oběd vprostoru Autentico)

Cena: 2 300 Kč

Mistr Reiki: Karel Morawski

Informace: Karel Morawski, tel. 775338314, email: karel.morawski@autentico.cz

 

 

 

Kontakty

www.autentico.cz

Termíny