ATLANTIDA – ZMIZELÁ CIVILIZACE

Volný čas

Přednáška
• Skrytá tvář historie
• Atlantida v dílech Platóna a H.P.Blavatské
• Pozůstatky dávných civilizací

 

Termíny