JE ZEMĚ ŽIVÁ BYTOST?

Volný čas

Přednáška
• Pojetí Universa v dějinách a filozofii
• Čtyři elementy v přírodě
• Ekologie vnější a ekologie vnitřní

 

Termíny