UMĚNÍ STAROVĚKU

Volný čas

Výtvarná dílna
• Vyzkoušejte si malování a patinování archeologických reprodukcí!
• Dílna bude doplněna krátkou přednáškou o umění starověku.
 

Termíny