BUDDHISMUS

Volný čas

Přednáška
• Život Buddhy
• Čtyři vznešené pravdy
• Šíření buddhismu 

Termíny