UMĚNÍ KOMUNIKACE

Volný čas

Workshop
• Teorie rétoriky a praktická cvičení
• Asertivita, diplomacie, schopnost vyjednávat

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny