VĚZENÍ ČASU

Volný čas

Přednáška
• Proč nemáme čas?
• Čas profánní a čas sakrální
• Lze ovládat čas?


 

Termíny