Jak nahoře tak dole - systemické konstelace

Volný čas

 

e mnoho způsobů jak se my lidé snažíme uchopit a pojmenovat něco tak subtilního jako jsou naše myšlenkové pochody naše emoce, to proč a jak reagujeme vurčitých situacích. Mnoho terapeutů si všimlo toho že uvnitř nás žijí různé „podosoby" které mají svůj vlastní slovník, své vlastní cíle a své vlastní hodnoty a snad každý kdo se zabývá lidským prožíváním a chováním ví jak určující je pro nás otisk naší rodiny který neseme vsobě.

"To, co je dole, je stejné jako to, co je nahoře. A to, co je nahoře, je stejné jako to, co je dole, aby se uskutečnila zázračná díla jedné jediné věci." Tato výpověď, která se většinou traduje ve zkráceném pojetí slovy "jak nahoře, tak dole", je klíčem k hermetické filozofii. Vychází z předpokladu, že všude ve vesmíru, nahoře i dole, "jak na zemi, tak na nebi", v makroskopickém i mikroskopickém prostředí, na všech úrovních jevových forem, platí stejné zákony.

Seminář který pro Vás připravil Prostor 42 je určen pro limitovaný počet účastníků. Pro každého zVás bude vymezen dostačující čas na to aby jste mohli prozkoumat vztahy ve své původní rodině a porovnat jak se tyto vztahy projevují ve vašem vnitřním světě.
A tak jako milující a laskavá rodina nás vybaví na cestu životem podporou stejně tak náš pocit vnitřní vyrovnanosti je velmi ovlivněn tím vjakém souladu jsou naše vnitřní „osoby", naše různé cíle, různé záměry, hodnoty. Jak nahoře tak dole?

 

Často kladené otázky najdete na: Rodinné konstelace v otázkách a odpovědích


Jak nahořa, tak dole

  • Datum a čas: 27. 3. 2011 (10:00 - 19:00)
  • Místo: Prostor 42
  • Cena: 900 Kč
  • Lektor: Yakeen Jiří Helus

 

Termíny