Jak létá hmyz

Volný čas

Více než ¾ všech známých živočišných druhů je schopno létat, ztoho připadá téměř 99 % na hmyz. Ten přitom vyřešil problém letu před zhruba 350 miliony lety. Dokonce i prvohorní vážka se lišila od těch dnešních - které jsou jedněmi znejdokonalejších letců - jen svojí velikostí. Tenká, blanitá křídla vážek se zpohledu dnešních poznatků letecké aerodynamiky zdají strašně nedokonalá a je téměř nepochopitelné, jaké jsou schopna unést zatížení. To vše se podařilo objasnit teprve vposledních letech pomocí dokonalých rychlostních kamer a výkonných počítačů. A jak tomu často bývá, přispěla ktomu i armáda, které se už dnes vněkterých zemích podařilo sestrojit „umělý hmyz" a používat ho i jako bojový prostředek.

 

Účinkují

Ing. Rudolf Dvořák, DrSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. Akademie věd České republiky)

Kontakty

www.csop.cz

Termíny