Zahájení jarní turistické sezóny a Eurorando 2011

Turistika

Zahájení jarní turistické sezóny pardubického kraje. Zahájení v 10.00 (od 8.00 prezentace účastníků) v budově multifunkčního centra FABRIKA SVITAVY. Pro turisty jsou připraveny trasy v okolí Svitav. Jedna trasa povede k pramenům řeky Svitavy a bude zde odebrána voda v rámci EURORANDA

Termíny