Jaroslav Panuška (* 1872 - † 1958)

Výstava

Dne 1. prosince byla v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné hOry ve Vlašském dvoře zahájena výstava obrazů Jaroslava Panušky. Potrvá do 31. ledna 2011, kvidění denně 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 hodin (vyjma Štědrého dne a Božího hodu vánočního). Malíř Jaroslav Panuška (* 1872 - † 1958) byl jedním znejoriginálnějších zjevů Mařákovy školy. Působil nejen jako malíř krajin, ale také pohádkových, fantastických a strašidelných výjevů, a později i vizí zpravěkého života.

Kontakty

gfj.kh.cz

Termíny