Hlavní hvězdou jsou piva – ČR, 31 min. 2004, Člověk z ráje – ČR, 25 min. 2009 - Ekokino

Film

Hlavní hvězdou jsou piva - ČR, 31 min. 2004
Stádovitá konzumace piva jako nástr oj obchodní i politické manipulace v Čechách, které ochotně podléhá i tzv. svědomí národa.

Člověk zráje - ČR, 25 min. 2009
Koláž podle textů Karla Klostermanna přibližuje šumavskou přírodu, její obyvatele i dávnou historii kraje. Prostřednictvím současných záběrů i archivních fotografií ukazuje hluboké lesy, vodní toky, zvířata i venkovany z horských stavení a jejich . Ilustrace Klostermannových jasnozřivých úvah má i aktuální přesah, například ve věcech epidemií kůrovce či v apelu na česko-německou vzájemnost.

Cena Česká inspirace z mezinárodního filmového festivalu evropského umění Arts & Film v Telči

Účinkují

Scénář a režie Pavel Abrahám z mladé umělecké skupiny Ztohoven

Scénář a režie Jan Loučím.

Termíny