Hlava - ruce - srdce – ČR, 110 min. - Představení pro seniory

Film

Film je zasazen do časoprostoru Rakouska-Uherska v době I. světové války a po ní. A David Jařab k tomu dodává: „Domnívám se, že právě toto období je oním časem, ve kterém se začaly „lámat dějiny". Onen zvláštní poklidný stav před bouří, pocit, že se bude muset něco začít měnit, ale zároveň pocit, že je nám v tom starém světě dobře, touha modernizovat, emancipovat, osvobozovat, ale zároveň touha chopit se uvolněné moci a dosadit na místo starého, tradičního Boha nové mýty, to všechno vyvolalo požár, kterým se započal rozpad starého řádu a s ním i vznik nových neřádů."

Přístupný. Drama. www.bontonfilm.cz

Účinkují

Hrají: Viktorie Čermáková, Roman Zach, Martin Finger, Ivana Uhlířová, Jiří Schmitzer, Alois Švehlík, Oldřich Vlach, Jaroslav Plesl

Režie: David Jařab.

Termíny